Obrazek

 

FORMULARZ KLUBOWY na 2020r. społeczności Business Dialog, w tym Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”

 

 

Potwierdzam chęć uczestnictwa w Business Dialog / Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” oraz w serwisie dyrektorów www.businessdialog.pl i zakupu abonamentu w cenie 1 800 zł plus 23% VAT, który obejmuje:

 

 • Uczestnictwo w wartościowym i sympatycznym networkingu osób odpowiedzialnych za finanse w firmach i instytucjach oraz wspierających ich ekspertów poprzez bezpłatny udział we wszystkich spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Business Dialog m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Trójmieście i Bydgoszczy, włącznie z konferencjami współorganizowanymi z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i dziennikiem Rzeczpospolita oraz innymi partnerami,
 • Możliwość uzyskania użytecznej w praktyce wiedzy, dzięki dołączeniu do grupy roboczej (lub jej utworzeniu) pracującej - na swoje potrzeby - nad ważnym rozwiązaniem dla biznesu, np. optymalnym procesem zakupowym, robotyzacją (automatyzacją) jednego z procesów w finansach czy podatkami w gospodarce cyfrowej
 • Bezpłatne doradztwo ekspertów renomowanych firm, będących partnerami Klubu oraz coaching (mieszczące się w zakontraktowanej liczbie godzin)
 • Dostęp do materiałów w serwisie www.businessdialog.pl (blogów, filmów, nagrań, relacji ze spotkań, forum), materiały mogą być na życzenie redagowane w zbiorczy pakiet na zadany temat
 • Możliwość wpisania przynależności do Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” do swojego cv
 • Pakiet powitalny dla Klubowicza (niespodzianka!)

Czyli realizuje następujące potrzeby dyrektorów i ich firm:

 • edukacja i wymiana doświadczeń, włącznie z rekomendacją najlepszych praktyk
  wsparcie w założeniu własnej firmy lub znalezieniu nowej pracy lub zlecenia
  wsparcie dla firmy-pracodawcy w projektach unowocześnień i usprawnień, szczególnie w ramach programów KDF DIALOG
 • realizacja aspiracji godnościowych i społecznych, przynależność do elity menedżerskiej przez sieć partnerów i działań
 • realizacja ambicji intelektualnych, poprzez tworzenie opinii ważnych dla całego środowiska
 • wsparcie w rozróżnieniu trendów rzeczywiście przyszłościowych od chwilowych mód - technologicznych, organizatorskich, zarządczych

Informacje o Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog”.

Klub jest społecznością istniejącą od 2008 r., skupiającą koło półtora tysiąca dyrektorów w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście, Krakowie, Katowicach, Bydgoszczy, Rzeszowie, Szczecinie, Poznaniu i Łodzi. Uczestnicy spotykają się podczas śniadań biznesowych (ok. 100 rocznie), konferencji (ok. 2 rocznie), popołudniowych debat (ok. 10 rocznie).

Klub jest współorganizatorem wielu wydarzeń szczegółowo opisanych na stronach klubu pod adresem www.kdfdialog.org.pl/wydarzenia/

 

Serwis społecznościowy Business Dialog kanałem kontaktu i bazą wiedzy: http://www.businessdialog.pl

Uczestnicy Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” otrzymują jedną fakturę z tytułem „Uczestnictwo w wydarzeniach Business Dialog w 2020r.”.

 

 

Imię

Nazwisko

E-mail

Telefon

Miasto

1. Wypełniając i przesyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest Business Dialog Iwona D.Bartczak ul. Franciszka Bartoszka 4, 00-710 Warszawa, REGON: 140306779, NIP: 5212068519 • w celach wynikających ze zgłoszenia do Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”. • w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail. • w celu przesyłania na mój adres e-mail newslettera i/lub relacji z wydarzeń w które zaangażowany jest klub. • w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą sms, na podany numer telefonu.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Business Dialog Iwona D. Bartczak ul. Franciszka Bartoszka 4, 00-710 Warszawa, REGON: 140306779, NIP: 5212068519, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 2) e-mail: iwona_bartczak@businessdialog.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia danych osobowych związanych działalnością Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” i nie będą udostępniane innym odbiorcom; 4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy; 6) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, • przenoszenia danych, • wniesienia skargi do organu nadzorczego, • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 7) Pani/Pana dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Business Dialog Iwona D. Bartczak. Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do działalności Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677).

 

Uczestnicy Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” otrzymują jedną fakturę z tytułem

„Uczestnictwo w wydarzeniach Business Dialog w okresie ..."

 

Firma

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

NIP

E-mail do przesłania faktury