Olgierd Bagniewski

w ramach współpracy z

Obrazek

 

zaprasza do zapoznania się z

specjalną strategią inwestycji na światowym rynku finansowym.

 

W warunkach obecnego kryzysu wcześniej sprawdzające się metody tezauryzacji stają się nieefektywne. Rachunki bankowe i obligacje oferują zbliżone do zera oprocentowanie, a często nawet ujemne, przy równoczesnej nieuniknionej inflacji, acz o różnym poziomie w różnych walutach.

 

Jak zawsze w pierwszej fazie kryzysu, ok. 5% całości rynku finansowego wykazuje obszary umożliwiające znaczne zarobki. Te 5% rozdrobnione jest na wiele nisz i charakteryzuje się zachowaniem podobnym do palącej się słomy: bardzo szybki wybuch i jeszcze szybsze wygaszenie. Jest więc bardzo niestabilny i trudny do przewidzenia.

 

Rynek nieruchomości we wszystkich krajach jest przegrzany, a fakt znajdowania się znacznej jego części w rękach spekulantów (zakupujących nieruchomości by drożej je sprzedać), tym bardziej wymusi znaczne na nim spadki. Tak dzieje się zawsze w kryzysie.

 

Olgierd Bagniewski, główny ekonomista Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog", przygotował specjalną strategię inwestycji na światowym rynku finansowym, która pozwala przenieść wartość majątku przez kryzys.

 

Szczegóły tej strategii wraz z rekomendacją konkretnych kroków do wykonania oraz konkretnych partnerów udostępni osobom, które zadeklarują zainteresowanie poprzez wypełnienie poniższego formularza.

 

Kontakt nastąpi po potwierdzeniu adresu e-mail.

 

Imię

Nazwisko

Firma

NIP

adres e-mail

Telefon

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Business Dialog Iwona D. Bartczak ul. Franciszka Bartoszka 4, 00-710 Warszawa, REGON: 140306779, NIP: 5212068519, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 2) e-mail: iwona_bartczak@businessdialog.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia danych osobowych związanych działalnością Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” i nie będą udostępniane innym odbiorcom; 4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy; 6) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, • przenoszenia danych, • wniesienia skargi do organu nadzorczego, • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 7) Pani/Pana dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Business Dialog Iwona D. Bartczak. Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do działalności Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677).

1. Wypełniając i przesyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest Business Dialog Iwona D.Bartczak ul. Franciszka Bartoszka 4, 00-710 Warszawa, REGON: 140306779, NIP: 5212068519 • w celach wynikających ze zgłoszenia do Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”. • w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail. • w celu przesyłania na mój adres e-mail newslettera i/lub relacji z wydarzeń w które zaangażowany jest klub. • w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą sms, na podany numer telefonu.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.