Program bezpłatnych konsultacji z ekspertem IT.

 

Enteo

 

w ramach współpracy z

Obrazek

 

Zapraszamy do zapoznania się z

programem bezpłatnej konsultacji IT

  • w zakresie
  • integracji,
  • wdrożeń,
  • optymalizacji systemów informatycznych,
  • infrastruktury w chmurze,
  • oceny, projektowania infrastruktury i sieci informatycznych,
  • audytu bezpieczeństwa infrastruktury i sieci informatycznych.

 

Szanowni Państwo,

 

Wprowadzony stan epidemii w związku rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, negatywnie wpływa na gospodarkę całego kraju. Różne firmy i organizacje starają się wspierać walkę z pandemią bądź jej efektami. Jako renomowana firma IT, z dużym doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorstw zdecydowaliśmy włączyć się w akcję ratowania Państwa firm dotkniętych efektami pandemii.


Powołaliśmy specjalny Zespół IT składający się z ekspertów, menadżerów IT.

Bezpłatnie skonsultujemy, ocenimymy, doradzimy i opracowujemy plany działań, których zadaniem jest rozwiązanie Państwa problemów IT.


Na bieżąco monitorujemy zmiany w przepisach prawa i regulacjach wprowadzanych przez
instytucje finansowe. Dla wszystkich zainteresowanych firm przygotujemy indywidualnie opracowany zestaw działań pozwalających zabezpieczyć interesy właścicieli, kadry zarządzającej, substancję przedsiębiorstwa jak również umożliwić jego dalszą działalność.

 

Na bieżąco monitorujemy zmiany w przepisach prawa i regulacjach wprowadzanych przez instytucje finansowe. Dla wszystkich zainteresowanych firm przygotujemy indywidualnie opracowany zestaw działań pozwalających zabezpieczyć interesy właścicieli, kadry zarządzającej, substancję przedsiębiorstwa jak również umożliwić jego dalszą działalność.

 

 

 


 

Regulamin korzystania z bezpłatnej konsultacji IT:

 

Bezpłatne konsultacje są realizowane przez firmę Enteo Sp. z o.o.. dla posiadaczy Voucherów Enteo.

Zasady korzystania z Voucherów Enteo:
- Voucher Enteo jest prezentem dla uczestników spotkań biznesowych DFE, w których partnerem merytorycznym są przedstawiciele Grupy Enteo,
- Voucher Enteo stanowi dokument wystawiany przez Grupę Enteo,
- Voucher Enteo może być wykorzystany do odbycia bezpłatnych, 2 godzinnych konsultacji on-line z ekspertem IT w wybranym z poniższych tematów:

1) Konsultacje Enteo w zakresie integracji, wdrożeń lub optymalizacji systemów informatycznych.
2) Konsultacje Enteo w zakresie infrastruktury w chmurze.
3) Konsultacje Enteo w zakresie oceny, projektowania lub audytu bezpieczeństwa infrastruktury i sieci informatycznych.

- Voucher Enteo jest wystawiany na firmę lub osobę prywatną.

- Niewykorzystany Voucher Enteo nie podlega wymianie na środki pieniężne, nie przysługuje też od niego reszta w gotówce.

- Każdy Voucher Enteo posiada unikatowy numer.

- Przy zapisie na konsultację należy podać numer Voucher Enteo.

- Odbiorca Voucher Enteo oświadcza, że zapoznał się z treścią powyższego regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

- Jeden Voucher Enteo uprawnia do 2 godzin bezpłatnych konsultacji on-line.

- Termin ważności: 30.09.2020 r.

 

Aby skorzystać z bezpłatnej konsultacji IT i otrzyma Voucher Enteo należy się zarejestrować w formularzu poniźej. Kontakt nastąpi po potwierdzeniu adresu e-mail.

 

Imię

Nazwisko

Firma

NIP

adres e-mail

Telefon

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Business Dialog Iwona D. Bartczak ul. Franciszka Bartoszka 4, 00-710 Warszawa, REGON: 140306779, NIP: 5212068519, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 2) e-mail: iwona_bartczak@businessdialog.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia danych osobowych związanych działalnością Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” i nie będą udostępniane innym odbiorcom; 4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy; 6) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, • przenoszenia danych, • wniesienia skargi do organu nadzorczego, • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 7) Pani/Pana dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Business Dialog Iwona D. Bartczak. Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do działalności Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677).

1. Wypełniając i przesyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest Business Dialog Iwona D.Bartczak ul. Franciszka Bartoszka 4, 00-710 Warszawa, REGON: 140306779, NIP: 5212068519 • w celach wynikających ze zgłoszenia do Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”. • w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail. • w celu przesyłania na mój adres e-mail newslettera i/lub relacji z wydarzeń w które zaangażowany jest klub. • w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą sms, na podany numer telefonu.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.