Program bezpłatnej pomocy doradczej.

 

MGW CCG

 

w ramach współpracy z

Obrazek

 

Zapraszamy do zapoznania się z

programem bezpłatnej pomocy

w zakresiediagnozy ryzyk, możliwości restrukturyzacji,

w tym również umów kredytowych i leasingowych.

 

 

W MGW powołano specjalny Zespół Antykryzysowy składający się z ekspertów, menadżerów, prawników, doradców podatkowych i finansistów. Dla firm uczestników Business Dialog i Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” bezpłatnie opracowuje plany działań ratunkowych i pomocniczych,których zadaniem jest niwelowanie ryzyk wynikających ze stanu epidemii.


MGW na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawa i regulacjach wprowadzanych przez instytucje finansowe. Dla zainteresowanych firm przygotuje indywidualnie opracowany zestaw działań pozwalających zabezpieczyć interesy właścicieli, kadry zarządzającej, substancję przedsiębiorstwa, jak również umożliwić jego dalszą działalność.

 

 


 

Etapy bezpłatnej usługi:

 

• ETAP 1 – Kontakt z firmą, przedstawienie celów i sposobu działania, zebranie niezbędnych informacji i dokumentów

• ETAP 2 – Analiza przekazanych dokumentów i informacji, określenie zakresu i rodzajów ryzyk występujących w przedsiębiorstwie bądź mogących wystąpić w terminie do 6 miesięcy, opracowanie wstępnego planu pomocowego

• ETAP 3 – Omówienie sprawy na Sztabie Antykryzysowym celem ostatecznego, wypracowania planu działań pomocowych jakie właściciel i zarząd powinna wdrożyć, zabezpieczając substancję swojego przedsiębiorstwa.

• ETAP 4 – przesłanie raportu z przeprowadzonego audytu restrukturyzacyjnego i omówienie planu pomocowego

 

Do powyższego programu bezpłatnej pomocy należy się zapisać poprzez formularz poniżej. Kontakt nastąpi po potwierdzeniu adresu e-mail.

 

Imię

Nazwisko

Firma

NIP

adres e-mail

Telefon

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Business Dialog Iwona D. Bartczak ul. Franciszka Bartoszka 4, 00-710 Warszawa, REGON: 140306779, NIP: 5212068519, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 2) e-mail: iwona_bartczak@businessdialog.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia danych osobowych związanych działalnością Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” i nie będą udostępniane innym odbiorcom; 4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy; 6) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, • przenoszenia danych, • wniesienia skargi do organu nadzorczego, • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 7) Pani/Pana dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Business Dialog Iwona D. Bartczak. Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do działalności Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677).

1. Wypełniając i przesyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest Business Dialog Iwona D.Bartczak ul. Franciszka Bartoszka 4, 00-710 Warszawa, REGON: 140306779, NIP: 5212068519 • w celach wynikających ze zgłoszenia do Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”. • w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail. • w celu przesyłania na mój adres e-mail newslettera i/lub relacji z wydarzeń w które zaangażowany jest klub. • w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą sms, na podany numer telefonu.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.