ADRES E-MAIL

Oświadczam, że dobrowolnie i świadomie przekazuję moje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez administratora - Fundację Warsaw Institute (office@warsawinstitute.org) na potrzeby i czas procesu subskrypcji oraz poinformowano mnie, że będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz że posiadam prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do cofnięcia zgody, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do PUODO, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).