SALESmanago Marketing Automation

Przykładowy proces automatyzacji marketingu z systemem SALESmanago

 
Proces automatyzacji marketingu