SALESmanago Copernicus – Machine Learning & AI

 

Tradycyjne frazes Marketing Automation brzmi “Właściwa oferta dla właściwej osoby we właściwym czasie”. Dzięki SALESmanago Copernicus – Machine Learning & AI nabiera on jednak nowej jakości:
“Właściwa oferta dla właściwej osoby we właściwym czasie i we właściwym kanale”.

SALESmanago Copernicus – Machine Learning – AI to technologia SALESmanago Marketing Automation ucząca się zachowania każdego pojedynczego klienta, przewidująca jego zachowanie zakupowe i na bazie tego rekomendująca spersonalizowane produkty, które w ocenie algorytmów zakupi z najwyższym prawdopodobieństwem.

Szczegółowy wgląd w historię zakupową, analiza korelacji produktów pomiędzy różnymi kategoriami, a także badanie ścieżki zakupowej każdego klienta umożliwia dotarcie do niego w odpowiednim momencie i miejscu z wysoko spersonalizowaną i przyciągającą uwagę ofertą.

Marketing nowej generacji oparty na uczących się algorytmach

Nowa technologia Machine Learning & AI Marketing oparta jest na dwóch modelach rekomendacyjnych, każdy z nich wyspecjalizowany jest i zoptymalizowany do działania w obszarze odpowiednio inbound – analiza koszykowa, czyli tzw. Inbound Predictive Marketing oraz outbound – analiza behawioralna – tzw. Predictive Outbound Channel. Zatem modele wspiera zarówno działania marketingowe inbound jak i outbound.

Mechanizm koszykowy bazuje na rozbudowanych algorytmach wykorzystywanych przy analizie asocjacji. Dzięki szczegółowej analizie danych transakcyjnych, powiązań między produktami i ich kategoriami oblicza optymalne współwystępowania tychże w dopasowanej ofercie. Po przekształceniu i odpowiednim modelowaniu danych wynikowych tworzy tablice rekomendowanych produktów dla każdego klienta. Wykorzystanie metadanych umożliwia natychmiastowe reagowanie na zmieniające się preferencje zakupowe. Wykorzystując mechanizm samouczenia się, system na bieżąco analizuje pokrycie wyników badania asocjacji produktowej dla klientów końcowych. Na tej podstawie przyznaje scoring każdej rekomendacji, który określa stopień prawdopodobieństwa zakupu wybranego produktu przez każdego pojedynczego klienta. Natomiast dzięki budowie tabeli wykluczeń produktów, raz zakupiony produkt nie będzie ponownie rekomendowany tej samej osobie.

Analiza behawioralna prowadzona przez Machine Learning & AI polega na dokładnym badaniu aktywności klienta pomiędzy dokonanymi zakupami oraz identyfikacji najczęściej powtarzających się ścieżek zakupowych zakończonych zakupem. Rekomendowane produkty wybierane są na zasadzie porównań zachowania klientów pomiędzy zakupami w danych kategoriach, a także na podstawie odpowiednio uporządkowanego scoringu. Dodatkowo mierzony jest wzrost prawdopodobieństwa wystąpień kategorii produktu w ramach jednej transakcji.

Przewidywanie podróży zakupowej klienta w oparciu o rekomendacje AI

Moduł SALESmanago Copernicus – Machine Learning & AI sam dopasuje produkty dla każdego klienta i zarekomenduje najlepszy kanał komunikacji, analizując jego ścieżkę zakupową – tzw. Customer Journey. Dodatkowo system zapamiętuje zachowania kontaktów anonimowych odwiedzających stronę WWW, dzięki czemu również dla niezidentyfikowanych kontaktów można personalizować kontent na stronie WWW, a więc zarówno dla anonimowego jak i rozpoznanego klienta można analizować mechanikę jego zachowania tzw. Behaviour Mechanisms.

Korzystaj z SALESmanago przez 30 dni za darmo

Nowy wymiar marketingu: Predyktywny Inbound / Outbound Marketing – Poznaj najkorzystniejszy sposób komunikacji z klientem

Działania marketingowe inbound i outbound mogą być uzupełniane o dane uzyskane z prowadzonej analizy. Dzięki wiedzy o tym, które produkty i kategorie produktowe będą najbardziej pożądane w najbliższym czasie, a także które kanały komunikacji przekładają się na najlepszą konwersję, można skupić się na dodatkowej ich promocji w celu wygenerowania większej sprzedaży. Ponadto, precyzyjne poznanie aktywności klientów pozwala wskazać najlepszy czas na dokonanie przez nich kolejnego zakupu i sprzyja umacnianiu relacji z klientami. Całość mechaniki można określić, zapożyczeniem z języka ang. Predicting Customer Journey & Behavior Mechanisms.

Korzyści biznesowe

  • Oferowanie produktów dopasowanych indywidualnie do preferencji każdego z klientów
  • Realne budowanie przychodu i sprzedaży firmy poprzez działania marketingowe dopasowane do preferencji konsumentów
  • Budowanie maksymalnej wartości każdego pojedynczego klienta, maksymalizując prawdopodobieństwo zakupu oraz minimalizując koszt dotarcia
  • Optymalizacja wykorzystania zasobów przeznaczonych na działania marketingowe
  • Dokładna analiza produktów i kategorii produktowych, które cieszą się największym zainteresowaniem
  • Znajomość preferencji klientów i możliwość przewidywania, które produkty zostaną sprzedane w najbliższym czasie
  • Szczegółowa analiza danych transakcyjnych

Opinie klientów

„Z systemu SALESmanago korzystam od kilku tygodni, ale w firmie, w której rozpoczęłam niedawno pracę korzysta się z niego znacznie dłużej. Ze względu na to, że osobiście nie miałam jeszcze dużo doświadczenia w obsłudze systemu, mogę jedynie podzielić się moim pierwszym wrażeniem oraz ocenić te aspekty, które zdążyłam poznać. Podoba mi się to, że system wspiera wiele działań marketingowych firmy i robi to wszystko automatycznie. Podoba mi się również sposób tworzenia wiadomości. Korzysta się z szablonów, dzięki czemu tworzenie kolejnych wiadomości jest szybkie i sprawne. Jest też coś, co można by poprawić – system mógłby być bardziej intuicyjny. Bez szkolenia, czy instruktażu trudno rozpocząć korzystanie z niego – zwłaszcza jeśli nie miało się wcześniej do czynienia z żadnym systemem do korespondencji seryjnej. Wadę tę równoważy kontakt z obsługą, z którego jestem bardzo zadowolona. Moja ‚opiekunka’ jest osobą bardzo pomocną i zaangażowaną. Wprowadziła mnie w obsługę systemu i wyjaśniała wszelkie niejasności, dzięki czemu mogłam szybko i sprawnie zacząć korzystać z systemu. Oczywiście jeszcze jest sporo rzeczy, których nie rozumiem i nie używam – dlatego tym bardziej doceniam fakt, że otrzymuję zindywidualizowane propozycje działań, które możemy podjąć w systemie.”
Anna Wojtan, Specjalista ds. marketingu, Dekordia