CRM i widok klienta 360 stopni

 

Karta kontaktu w systemie SALESmanago Marketing Automation to miejsce gdzie zbierana jest kompletna wiedza na temat konkretnego klienta. W skład tych informacji wchodzą dane behawioralne wynikające z monitorowania zachowania kontaktu i dane transakcyjne. SALESmanago Marketing Automation integruje wiele źródeł danych o kliencie pokazując w jednym miejscu na karcie kontaktu koherentny i kompletny obraz klienta. Dane dotyczące klientów są gromadzone i aktualizowane w czasie rzeczywistym.

SALESmanago - więcej niż crm

Informacje dostępne na karcie kontaktu

 • Dane behawioralne – wynikające z modułu identyfikacji i monitorowania zachowania kontaktów online
 • Dane transakcyjne – dostępne dzięki integracji SALESmanago Marketing Automation z systemami CRM i ERP
 • Analityka dzienna i godzinowa aktywności kontaktów – dokładna informacja w jakich dniach tygodnia i o jakiej porze aktywny jest dany kontakt
 • Timeline – chronologiczna historia kontaktów, interakcji i działania marketingowych i sprzedażowych z konkretną osobą
 • Przebieg kampanii marketingowych i sprzedażowych – dokładna informacja w jakich kampaniach bierze udział kontakt i na jakim etapie się znajduje
 • Przebieg komunikacji z klientem – lista wszystkich wiadomości e-mail, sms, vms i telefonów, które otrzymał konkretny kontakt
 • Dane segmentacyjne – informacja o tym, do jakich segmentów klienta został automatycznie zakwalifikowany na podstawie jego zachowania
 • Dowolne informacje ze źródeł zewnętrznych – dane pochodzące z systemów i baz danych zintegrowanych  z SALESmanago 
 • Dane wprowadzane ręcznie przez dział sprzedaży i Call Center
 • Scoring kontaktu i dynamika jego wzrostu – ilość punktów scoringowych przyznawanych automatycznie za każdą interakcję klient-firma, wraz z analityką tempa przyrostu w czasie.

Podstawowe funkcjonalności CRM w SALESmanago

 • Lead routing – automatyczne przekazywanie kontaktów wzdłuż lejka sprzedażowego i do odpowiednich handlowców
 • Segmentacja kontaktów – automatyczny podział kontaktów na segment o podobnych lub takich samych zainteresowaniach i zachowaniach w oparciu o dane transakcyjne i behawioralne
 • Zarządzanie przepływem kontaktów w kampaniach marketingowych – możliwość tworzenia kampani i automatycznego dopasowania komunikacji marketingowej do etapu na jakim znajduje się konkretny klient
 • Zarządzanie przepływem kontaktów w lejkach sprzedażowych – możliwość tworzenia nieograniczonej liczby lejków sprzedażowych
 • Zarządzanie całym cyklem życia klienta – możliwość dynamicznego dopasowywania działań w czasie wraz ze zmieniającymi się potrzebami klienta
 • Grupowanie i oznaczanie kontaktów, integracja z kalendarzem, tworzenie zadań i notatek 
 • Tworzenie karty firmy i grupowanie kontaktów z tej samej firmy
 • Import i export kontaktów wraz ze szczegółami
 • Import i export danych przez API – automatyczna synchronizacja z systemami zewnętrznymi

Korzyści dla użytkownika

Prawidłowo przygotowany proces zarządzania kontaktami owocuje:

 • lepiej wyedukowanymi kupującymi
 • lepszym zrozumieniem potrzeb konsumentów
 • zwiększeniem się przychodów

Poprawa jakości danych i ich dostępności o 10% zwiększa przychód firmy o 14%.

Opinie klientów

„Efekty widzieliśmy już po pierwszych tygodniach od wdrożenia. Teraz mamy lepszą wiedzę o naszych klientach i skuteczniej się z nimi komunikujemy, co przekłada się bezpośrednio na wzrost sprzedaży.”
Kamila Górecka-Kirwiel – Marketing & PR Manager, Condohotels Management